Zákony a Zima - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Zákony a Zima

Dopravci

   Základní zákony při provozování dopravy pro vlastní a cizí potřeby  - vnitro   jen výtah                  vyhledat zákon

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, , ve znění pozdějších předpisů novelizace k 1.7.2006 z.č. 411/2006 Sb.
Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provád
í zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zimní výbava je povinná v Česká republika, Rakousku , Německu

Česká republika

Platí zimní čas od 1. listopadu do 31.března. (bude změna do konce března r.1011)

- nákladní vozidla mají zimní výbavu  pouze zimní pneumatiky na hnané nápravě se vzorkem  min. 6 mm. Nemají povinnost mít řetěžy,ale všem doporučuji je mít. (bude upraveno novelizací  z. 56/2001 Sb.), osobní vozidla  min. vzorek  4 mm. a na obou nápravách  rovněž doporučuji na zimu lopatu a řetězy v autě

V Rakousku od 15. listopadu je v Rakousku povinná zimní výbava kamionů. Musí být nákladní vozidla s celkovou hmotností nad

3,5 tuny i autobusy v období od 15. listopadu do 15. března vybaveny zimními pneumatikami a sněhovými řetězy.

Také v Německu musí vybavení nákladních vozidel podle nového zákona odpovídat povětrnostním podmínkám.
V Německu musí být do ostřikovačů vozidel doplněna zimní nemrznoucí směs a na úsecích pokrytých sněhem nebo ledem mohou

jezdit pouze vozidla se zimními pneumatikami s minimální hloubkou dezénu čtyři milimetry. Na označených úsecích musí řidiči použít sněhové řetězy, což se týká i vozidel se znakem náprav 4×4. Za nedodržení předpisů v obou zemích řidičům hrozí přísné sankce.

V Německu musí být do ostřikovačů vozidel doplněna zimní nemrznoucí směs a na úsecích pokrytých sněhem nebo ledem mohou jezdit pouze vozidla se zimními pneumatikami s minimální hloubkou dezénu čtyři milimetry. Na označených úsecích musí řidiči použít sněhové řetězy, což se týká i vozidel se znakem náprav 4×4. Za nedodržení předpisů v obou zemích řidičům hrozí přísné sankce.

V Německu musí být do ostřikovačů vozidel doplněna zimní nemrznoucí směs a na úsecích pokrytých sněhem nebo ledem mohou jezdit pouze vozidla se zimními pneumatikami s minimální hloubkou dezénu čtyři milimetry. Na označených úsecích musí řidiči použít sněhové řetězy, což se týká i vozidel se znakem náprav 4×4.

Za nedodržení předpisů v obou zemích řidičům hrozí přísné sankce.

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah