zákaz jízd - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
AŠB Liberec 30
Pro koho školím:
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Řidiči

Omezení jízdy některých vozidel v ČR     § 43 z. 361/2000 Sb.     zákazy jízd v evropě

1) Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg  + nákladním soupravám a  speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg  s připojeným přípojným
vozidlem.    •  EU podrobně pod heslem

a) celoročně v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu19) (dále jen "den pracovního klidu")
v době od 13.00 do 22.00 hodin,
b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin,
c) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin.


(2) Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům,2) potahovým vozidlům2) a ručním vozíkům2) o celkové šířce větší než 600 mm
a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

(3) Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky