Výhrady CMR - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Výhrady CMR

Řidiči

Výhrady řidiče v CMR     CMR komplet     elektronický CMR list    náhrady škod CMR

Odesilatel není povinen vypsat nakl. list CMR, je to věcí řidiče pro svou ochranu (přetížení,uložení nákladu, množstevní zboží, druhy zboží - náklad  a atd.)  při poškození ,

ztrát je pak na něm vyžadována náhrada škod a pokuty. Odpovídá za náklad jak leží a běží po celou dobu přepravy.

V případě, že neuděláte výhradu přebíráte zboží, náklad jak leží a běží a nesete za něj plnou odpovědnost.


Uvádějte nejen číslo a písmeno, ale napište za něj i znění v českém jazyce: výhrady cizí jazyk

Vozidlo:     1. Otevřené vozidlo bez plachty podle dohody s odesílatelem,

  Balení:     2. Nebaleno

                3. Obal poškozen

                4. Obal nedostačující (sudy,pytle,palety,kontejnery,kusy a atd.)

Počtu označení a číslování kusů zásilky:

                5. Kontrola je nemožná z důvodů:

                        a) naložení nákladu odesilatelem ( nepřítomen u nakládky),

                        b) špatných povětrnostních podmínek

                        c) značného počtu balených kusů

                        d) zablombovaného kontejnéru (př. zabaleno na paletě a uvést počet palet)

Stavu převzatého zboží:

                    6. Ve zjevně špatném stavu,

                    7. Poškozené,

                    8. Promočené,

                    9. Zmrzlé,

                  10. Nechráněné proti povětrnostním vlivům a v tomto stavu přepravované

                        na žádost odesilatele,

Naložení, uspořádání nákladu,vyložení:

                  11. Odesílatelem,

                  12. Řidičem, za nevhodných povětrnostních podmínek na žádost odesílatele,

                  13. Příjemcem,

                  14. Řidičem, za nevhodných povětrnostních podmínek na žádost příjemce

Neodjíždějte bez vypsaného nákladního listu CMR a potvrzení odesílatelem.

V případě že odmítne podepsat uveďte tuto skutečnost do listu CMR  předejte jeho první stranu (červená) odesílateli.

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah