Vnitro CMR - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg.
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Vítejte
Na základních stránkách - základní informace. Plné informace na heslových stránkách

HESLO 

Pro koho školím:
Vyhledejte si :     zákony
POZOR !! - ŠKOLENÍ řidičů - v době Covidu 19 !!     MDČR    MZČR   Centrání registr. systém
Přejít na obsah
Řidiči
                                           Vnitrostátní nákladní list od 1.ledna 2019 podle CMR
Používejte ho je to vaše ochrana před odesílatelem a příjemce
Ve vnitrostátní silniční nákladní přepravy používání nákladní listu podle nové CMR,  z.č.111/2019 a  Pv. 304/2019
Možnost použít nákladní list dle úmluvy CMR vyplývá jednak ze skutečnosti, že úprava nákladního listu je obsažena v kapitole III úmluvy CMR, "Uzavření a provádění přepravní smlouvy", nákladní list je rovněž určující pro práva a povinnosti stran přepravní smlouvy při přepravě věci.
  • Nákladní list ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě má stejné účinky jako v přepravě mezinárodní.
  • Obsah nákladního listu je blíže vymezen ustanovením čl. 6 úmluvy CMR. I v rámci nové úpravy platí, že nákladní list je toliko dokladem o uzavření přepravní smlouvy.
  • Chybí-li tento dokument, má-li nedostatky nebo byl-li ztracen, nemá tato skutečnost vliv na existenci nebo platnost přepravní smlouvy.
Ve vnitrostátní silniční nákladní přepravě  je nákladní list jen dokladem, ovšem zápisy v něm, případně jejich absence budou mít důsledky pro jednu nebo druhou stranu přepravní smlouvy.
Nové povinnosti
Jakkoli je ovšem zavedení nákladního listu pro vnitrostátní silniční nákladní přepravy krokem vpřed, je na druhé straně třeba obě strany přepravní smlouvy varovat, že je-li nákladní list vystaven, přináší to pro obě strany s sebou celou řadu povinností.
  • Zmínit můžeme např. odpovědnost odesílatele za údaje uvedené v nákladním listě v rozsahu čl. 7 úmluvy CMR.
Na druhou stranu může být sporné, jak se soudy postaví k odpovědnosti dopravce v případech, kdy tento i ve vnitrostátní přepravě opomine jednu ze svých mála povinností ve vztahu k vystavování nákladního listu, a to uvést v něm údaj o tom, že se daná přeprava řídí úmluvou CMR (srov. čl. 7 odst. 3 úmluvy CMR).Jak se vyplňoval list CMR tak se vyplňuje i vnitrostátní nakl. list
Se stejnými podmínkami a povinnostmi, včetně výhrad !


Odkazy jsou zaměřeny k provozování dopravy:
Návrat na obsah