Vlastní doprava - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
AŠB Liberec 30
Pro koho školím:
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školení řidičů

     ŠKOLENÍ pro řidiče vozidel nad 3500 - 7500 kg.  pro vlastní potřebu - (osvč) nebo firem při podnikání ! Nemusí mít profesní osvědčení,

  ale musí mít školení:

Povinnost účasti  na školení pro  tyto osoby vyplývá  z ustanovení § 3 odst. 1  písm. d) zákona č. 111/1994 Sb. a pak to je podle ES  561/2006 Sb.

 - vyjímka  na koho se vyjímka nevztahuje platí  zákon  č. 247/2000 Sb. a jeho prováděcí předpis 156/2002 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů).

NABÍZÍM  toto školení  doba školení 5hod. Termíny-podle vaši  potřeby a dohody. (učební hodina je 0,45 min.)  Cena osoba: 650,- Kč
          Školení je prováděno formou prezentací s výkladem a odpovědi na dotazy.     Máte zájem o školení -mobil:  603 454 183    odkazy:   zákon  §48

- Své povinnosti i odpovědnost má především podnikatel, zaměstnavatel, ale  i  zaměstnanec. Dodržování níže uvedených skutečností  se předchází

  zbytečným pracovněprávním sporům a sankcím ze strany kontrolních orgánů.

- Dopravci a řidiči, kteří nemají za povinnost mít profesní osvědčení a řídí vozidla nad 3500 do 7500 Kg. při provozování dopravy pro vlastní potřeby,

často se zapomínají, že  řidiči těchto vozidel musí mít školení a zdravotní způsobilost ve smyslu platných zákonů. (zákoník práce 262/2006 Sb., 309/2006 Sb., n.v.  

č. 168/2002 Sb., 111/1994 Sb. a platí vyjímka EU 561/2006 Sb. Nad 7500 kg platí z.č. 247/2000 Sb.


Pod pojmem "Řidič z povolání" je třeba rozumět řidiče, který  řídí vozidlo v pracovněprávním vztahu a u  něhož je  řízení  vozidla  druhem práce  sjednaným v

pracovní smlouvě nebo je součástí hlavní činnosti u tuzemského dopravce nebo dopravce, který provozuje dopravu  pro vlastní potřeby a je  zároveň  

řidičem  vozidla,  kterým  tuto  dopravu provozuje. Pozor na povinnosti provozovatele novelizace z. 361/2000 Sb. k 19.1.2013 - jeho odpovědnost a sankce ?Dopravci i řidiči jsou povini dodržovat bezpečnost práce (doby řízení,BP přestávky, odpočinky) a vést o tom evidenci na záznamových zařízení

nebo písemnou formou pokud není záznamové zařízení. Řidič musí být zdravotně a odborně způsobilý.


Rozsah školení a zaměření: Nedodržování bezpečnosti práce v dopravě  nese velká rizika !!
- Seznámení  se zákony 361/2000 Sb.,30/2001 Sb.411/2005 Sb., o pravidlech silničního provozu,zákona 56/2001 Sb. , o technických podmínkách provozu vozidel, zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě a prov. Vyhl.. 478/2000 Sb..určitá ustanovení  z. 262/2006 Sb. zákoníku práce k dopravě, bezpečnost práce v dopravě n.v. 168/2002 Sb., 309/2006 Sb. ( u uvedených zákonů ve znění pozdějších předpisů), Defenzivní jízda, zásady první  pomoci, ekonomika jízdy s vliv dopravy na životní prostředí.Dále pak povinnosti k evidenci o provozu vozidla , bezpečnosti práce, mezinárodní předpisy  a  ostatní právní předpisy navazující na dopravu pro vlastnípotřebu.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky