Referenti - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Referenti

Školení řidičů

NABÍDKA  školení řidičů (tzv. referentů) motorových vozidel  do 3500 Kg. , mobil:  603 454 183                                                  Zrušení(Esc)
Cenu za osobu  350,- Kč ..... množstevní slevy,zákaznické slevy a  s celoročním servisem zdarma.
celoroční servis- zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím  informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.
Školení provádím ve vlastních prostorách nebo přímo ve vašich firmě (podmínka  min.3 osoby). V okruhu  města Liberce bez úhrad za km,mimo něj za cenu  dle sazeb ministerstva financí. Pro každého účastníka školení potvrzení pro  firmu  + celoroční servis,
zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.


Lékařská prohlídka a odborná způsobilost ( školení) platí pro Fa a řidiče:
- kteří užívají firemní vozidla  při své činnosti,  
- živnostníci - vozidlo do nákladů a ostatní,
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní vozidlo k podnikání,
- pozor změna § 10  z.č. 361/2000Sb. - povinnosti provozovatele za vše odpovídá provozovatel.

Zaměstnavatel je povinen podle (ZP) 103 odst. 2 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují  se k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec
do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.


Rozsah školení:  Školení formou prezentací s výkladem a odpovědi na dotazy.
- povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu ZP č.262/2006 Sb.,
- BP při činnosti řidiče , doby řízení,odpočinky, výkon, NV 168/2002 Sb.,

                                           - z. č 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu a úskalí,
                                           - zákona 56/2001 Sb. , o  technických podmínkách provozu vozidel,
                                           - Defenzivní jízda, ekonomika jízdy s vliv dopravy na životní prostředí,
                                           - zásady první  pomoci,
                                           - postupu při dopravní nehodě a hlavních příčinách dopravních nehod,
                                           - pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti při řízení vozidla,
                                           - přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah