Referenti - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
AŠB Liberec 30
Pro koho školím:
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školení řidičů

NABÍDKA  školení řidičů (tzv. referentů) motorových vozidel  do 3500 Kg. , mobil:  603 454 183

Cenu za osobu  350,- Kč ..... množstevní slevy,zákaznické slevy a  s celoročním servisem zdarma.
celoroční servis- zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím  informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.

Školení provádím ve vlastních prostorách nebo přímo ve vašich firmě (podmínka  min.3 osoby). V okruhu  města Liberce

bez úhrad za km,mimo něj za cenu  dle sazeb ministerstva financí. Pro každého účastníka školení potvrzení pro firmu  + celoroční servis,

zasílání novinek a přístup na heslové stránky s velkým množstvím informací, pomůcek, zákonů dokladů a atd.

Lékařská prohlídka a odborná způsobilost ( školení) platí pro Fa a řidiče:

- kteří užívají firemní vozidla  při své činnosti,  

- živnostníci - vozidlo do nákladů a ostatní,
- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní

- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní

- kteří používají nebo pronajímají soukromé osobní vozidlo k podnikání,

- pozor změna § 10  z.č. 361/2000Sb. - povinnosti provozovatele za vše

 odpovídá provozovatel.


Zaměstnavatel je povinen podle (ZP) 103 odst. 2 zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisechk zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují  se k rizikům s nimiž může přijít zaměstnanec

do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

  provozovatel
Rozsah školení:  Školení formou prezentací s výkladem a odpovědi na dotazy.
- povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance ve smyslu ZP č.262/2006 Sb.,
- BP při činnosti řidiče , doby řízení,odpočinky, výkon, NV 168/2002 Sb.,
- z. č 361/2000 Sb., o pravidlech silničního provozu a úskalí,
- zákona 56/2001 Sb. , o  technických podmínkách provozu vozidel,
- Defenzivní jízda, ekonomika jízdy s vliv dopravy na životní prostředí,
- zásady první  pomoci,
- postupu při dopravní nehodě a hlavních příčinách dopravních nehod,
- pracovněprávní a trestněprávní odpovědnosti při řízení vozidla,

- přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky