Profesák 35 h. - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Profesák 35 h.

Školení řidičů

ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ  pravidelné školení řidičů v rozsahu 35 h.  pro vydání profesního osvědčení.
ŠKOLENÍ  řidičů (novelizace zákona 247/2000 Sb. - zákonem 133/2011 Sb.) kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 h. pro získání profesního
osvědčení řidičů, kteří jsou držiteli profesního osvědčení, ale nezúčastňovali se pravidelného školení každoročně,nebo pro řidiče uvedené § 48 odst. 4, 5.
NABÍZÍM  toto školení sk. C,C+E:   cena za osobu je  6000 - 7000,- Kč podle počtu v kurzu a  roční servis zdarma na  heslových stránkách .

Podmínky školení: Máte zájem o školení zavolejte na 603 454 183 nebo e-mailem.
Dohodnout předem termín a způsob školení (týdenní nebo rozdělený).
Objednávku  prosím zaslat vždy 7 dnů před zahájením termínu se všemi údaji k řidiči a ŘO - skupiny a datum vydání.
Informace:
Jedné se o pětidenní školení denně od  7.30 h. - 13.00 h. ( + přestávky)  Výklad s prezentací - projekce, + občerstvení.Na závěr je vydáno potvrzení o absolvování školení, pro vydání profesního osvědčení.
Lze provádět i v delším časovém rozpětí - př. 5x každou sobotu (nebo různě upravovat dle potřeb řidiče) Vyší cena !!

§ 48 odst. 4, 5. z.č. 247/2000 Sb.
(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud
  hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin;
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost
   vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny:

- C1, C1+E, C a C+E          řidiči bylo ŘO uděleno před 10. zářím 2009,
- D1, D1+E, D nebo D+E     řidiči bylo udělenoŘO před 10. zářím 2008.
  U řidičů, kteří vlastní profesní osvědčení platí nadále pravidelné školení v běžném roce v rozsahu 7 hod

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah