Profesák 35 h. - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
AŠB Liberec 30
Pro koho školím:
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Školení řidičů

ZÍSKÁNÍ PROFESNÍHO OSVĚDČENÍ  pravidelné školení řidičů v rozsahu 35 h.  pro vydání profesního osvědčení.

ŠKOLENÍ  řidičů (novelizace zákona 247/2000 Sb. - zákonem 133/2011 Sb.) kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 h. pro získání profesního

osvědčení řidičů, kteří jsou držiteli profesního osvědčení, ale nezúčastňovali se pravidelného školení každoročně,nebo pro řidiče uvedené § 48 odst. 4, 5.

NABÍZÍM  toto školení sk. C,C+E:   cena za osobu je  6000 - 7000,- Kč podle počtu v kurzu a  roční servis zdarma na  heslových stránkách .

Podmínky školení: Máte zájem o školení zavolejte na  603 454 183 nebo e-mailem.

Dohodnout předem termín a způsob školení (týdenní nebo rozdělený).

Objednávku  prosím zaslat vždy 7 dnů před zahájením termínu se všemi údaji k řidiči a ŘO - skupiny a datum vydání.

Informace:

Jedné se o pětidenní školení  denně od  7.30 h. - 13.00 h. ( + přestávky)  Výklad s prezentací - projekce, + občerstvení.
Na závěr je vydáno potvrzení o absolvování školení, pro vydání profesního osvědčení.
Lze provádět i v delším časovém rozpětí - př. 5x každou sobotu (nebo různě upravovat dle potřeb řidiče) Vyší cena !!

§ 48 odst. 4, 5. z.č. 247/2000 Sb.

(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle § 48, je povinen, pokud

   hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin;

(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost

    vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b), avšak řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny:


- C1, C1+E, C a C+E           řidiči bylo ŘO uděleno před 10. zářím 2009,
- D1, D1+E, D nebo D+E      řidiči bylo udělenoŘO před 10. zářím 2008.

    U řidičů, kteří vlastní profesní osvědčení platí nadále pravidelné školení v běžném roce v rozsahu 7 hod

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky