Označ vozidlo - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Označ vozidlo

Dopravci
Podle § 9 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění) a § 7 jeho prováděcí vyhlášky č. 478/2000 Sb. (výtah)
Podnikatel v  silniční dopravě  je povinen  označit vozidla taxislužby,  autobusy,   tahače  a  nákladní   vozidla  o  celkové hmotnosti  vyšší než  3,5 tuny,  které používá  k podnikání,  svým obchodním  jménem  a  zajistit,  aby  ve  vozidle  taxislužby byla umístěna  kopie protokolu  o technické  prohlídce.
Způsob označení stanoví prováděcí předpis.
(1) Označení  silničního motorového vozidla  obchodním jménem dopravce musí být provedeno nesmazatelně  přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce připevněné  k vozidlu. Magnetické, pneumatické nebo jiné  rychle snímatelné uchycení štítků  není dovoleno.Nápis musí  být  zřetelně  viditelný  a  čitelný  o výšce písmen nejméně 30 mm.
(2) Označení musí být umístěno  na obou dveřích kabiny řidiče nebo  v přední  polovině obou  bočních stran  karoserie; u vozidla taxislužby na  obou předních dveřích. Pokud  velikost písma nápisu je větší  než 300 mm,  může být nápis  umístěn kdekoli na  bočních stranách karoserie.
                       Nápadné obrysové značení vozidel – víte že:     Směrnice EU č.76/756, nařízení EHK 48 a EHK104   
Nařizuje: Nápadné značení vozidel ke zvýšení jeho viditelnosti z boku či zezadu odrazem světla. Pozor, materiály nápadného značení musí splňovat stanovené požadavky.
( Nemůžete si nechat realizovat polep jakýmkoliv reflexním materiálem)  Je stanoven tvar, rozměr, kolorimetrie, fotometrie, fyzikální a mechanické požadavky (předpis 104). Materiál musí být označen homologační značkou nesmazatelnou v intervalu nejméně 0,5m délkově.  Minimální značení (předpis 48 bod 6.21)
                                                                                                            
      1- úplné značení zadní strany    2 - čára + značení rohu   (pozn.   minimální délka jednoho značení- čáry  musí být taková, aby byla viditelná alespoň jedna homologační značka)
                                                              
                                      Barvy materiálu (předpis 48 bod 5.15)   boční strana: bílá nebo žlutá     zadní strana: žlutá nebo červená  Týká se vozidel(předpis 48 bod 6.21)  
                                                              Platnost nařízení:  Předpis c. 48 bod 12. Přechodná ustanovení (12.2, 12,7 a 12,8)
                                                                                                 Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích
                                                                                                 Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích
                                Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace v příslušných kategoriích Pásky - seženete : www.kamastruck.com
JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah