Fin.zp-Sil.dań - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

Fin.zp-Sil.dań

Dopravci

Finanční způsobilost u dopravců
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče
Finanční způsobilost  prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději  do 31.7.
toho kterého roku a musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy.
Požádá –li dopravce  před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31.8. kalendářního roku.
O splnění finanční způsobilosti příslušný dopravní úřad nevydává žadateli žádné písemné potvrzení.
Finanční způsobilost je schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Za tímto účelem podnik prokáže, že disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používání jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.
Př. výpočet:
  Pro jednotlivé roky vždy v souladu vyhlášenými směnnými kurzy ECB (2012/C 296/04):
  Příklad 1 euro = rok   2013… 25,080 Kč  x 9 000   a  25,080 x 5000
V návaznosti na výše uvedený kurz je dopravce povinen prokázat kapitál nebo rezervy ve výši

nejméně  pro jedno vozidlo - 225 720 Kč      pro každé další vozidlo - 125 400 Kč  

16/1993 Sb.   ZÁKON o dani silniční ve znění pozdějších předpisů       zákon       
Daňové přiznání  vždy do  31.01  za předchozí kalendářní rok  

Platby záloh: jsou splatné do  15. dubna, 15. července, 15. října  a   15. prosince
Poplatníci daně § 4

(1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která
a) je zapsána v technickém průkazu vozidla vydaném v České republice jako držitel vozidla,
b) užívá vozidlo evidované v zahraničí na území České republiky nebo vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako držitel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z evidence dopravního inspektorátu.
(2) Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci 4a) za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla,
b) osoba, která užívá vozidlo evidované a určené jako státní mobilizační rezerva 4b) ("Program 222"),
c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka 3b) osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
(3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Sazba daně   § 6
(1) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm.

a) činí při zdvihovém objemu motoru
do 800 cm3 1200 Kč                               nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč             nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
       nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč           
nad 3000 cm3 4200 Kč.
Pro nákladní vozidla:

do 1 tuny 1800 Kč
nad 1 t do 2 t 2400 Kč
nad 2 t do 3,5 t 3600 Kč
nad 3,5 t do 5 t 4800 Kč
nad 5 t do 6,5 t 6000 Kč
nad 6,5 t do 8 t 7200 Kč
nad 8 t do 9,5 t 8400 Kč
nad 9,5 t do 11 t 9600 Kč
nad 11 t do 12 t 10800 Kč
nad 12 t do 13 t 12600 Kč
nad 13 t do 14 t 14700 Kč
nad 14 t do 15 t 16500 Kč
nad 15 t do 18 t 23700 Kč
nad 18 t do 21 t 29100 Kč
nad 21 t do 24 t 35100 Kč
nad 24 t do 27 t 40500 Kč
nad 27 t 46200 Kč

do 1 t 1800 Kč
nad 1 t do 3,5 t 2400 Kč
nad 3,5 t do 6 t 3600 Kč
nad 6 t do 8,5 t 6000 Kč
nad 8,5 t do 11 t 7200 Kč
nad 11 t do 13 t 8400 Kč
nad 13 t do 15 t 10500 Kč
nad 15 t do 17 t 13200 Kč
nad 17 t do 19 t 15900 Kč
nad 19 t do 21 t 17400 Kč
nad 21 t do 23 t 21300 Kč
nad 23 t do 26 t 27300 Kč
nad 26 t do 31 t 36600 Kč
nad 31 t do 36 t 43500 Kč
nad 36 t 50400 Kč

o 18 t 8400 Kč
nad 18 t do 21 t 10500 Kč
nad 21 t do 23 t 14100 Kč
nad 23 t do 25 t 17700 Kč
nad 25 t do 27 t 22200 Kč
nad 27 t do 29 t 28200 Kč
nad 29 t do 32 t 33300 Kč
nad 32 t do 36 t 39300 Kč
nad 36 t 44100 Kč

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah