AŠ_nabídka - Home

Dnes je:

Počet návštěv: 

HESLO 

Profesionalita, zkušenosti, znalosti, vzdělání a praxe
Vítejte na webu
Pro koho školím:
Výběr zájmu:
J.Beneš - AŠB Školící středisko akreditace OD368/08-10/276.7.3/Rg mobil: 603454183
ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO- Autoškola sk. B
pro dopravce, profi řidiče a referenty
Webové stránky - vše k provozování silniční dopravy
Přejít na obsah

AŠ_nabídka

Autoškola

AUTOŠKOLA  sk. B  specializace - automat dvojspojka /Převážně se již z velké části zaměřuji na kondiční jízdy
výcvik řízení motorových vozidel pro sk. B-automat (sport sekvenční řazení nebo pádla)   Kondiční jízdy
- ŘO máte jen na automat !!   zákon AŠ / P.v.zákona
- Pro ŘO i na manuální - ještě zkouška z jízdy vozidlem s manuálním řazení. V případě zájmu zajistím KJ a zkoušku.
PROVÁDÍM  individuální výcvik pro sk. B - automat  podle  ISP maximálně pro 3 osoby na 1,5 měsíce,
abych se vám mohl plně věnovat.

Žádost na výcvik AŠ + lékařská prohlídka   

Doba výcviku podle výběru,jízdy podle vašich časových potřeb včetně teorie,

-  pomůcky AŠ zapůjčení zdarma (učebnice,CD-jízda,Kompl prgram AŠ s testy na PC)

-  možná platba na 2-3 splátky, výcvik jízd vždy podle zaplacení,

- individuální přístup ke každému posluchači,
- jízdy, dle vašich potřeb  (čas,termíny),

- průkazka se všemi údaji pro vaši kontrolu na dodržování z.247/2000 Sb,

 

         

KIA Cee1,6 103 Kw 142 Ps dvojspojka - Exlusive v plném vybavení.

Kamera pro nahrávání vaší jízdy a  Komfort pro výcvik

as1

  A
         
Výběr vašeho zájmu o výcvik:
    Standart       Komfort        Rychlokurz    Závěrečná zkouška     Individuál zákon
 

Základní informace k výcviku AŠ                  

 Individuální přístup ke každému posluchači, jízdy, dle vašich potřeb (čas,termíny), průkazka se všemi údaji pro vaši kontrolu na dodržování z.247/2000 Sb.(teorie,údržba vozidla, jízdy, km a atd.), při jízdách je celá jízda monitorována kamerou a zvukem s možností přehrání nebo vypálení na CD, na výuku teorie je
svoz a rozvoz.

TEORIE

PPV

TZBJ

OÚV

ZP

OP

celkem

poč. hodin

5

3

1

1

1

11

PPV pravidla silničního provozu,  TZBJTech.zásady jízdy,
ZP zdravotní příprava, 
OP opakování 
Jízdy- stanovený počet hod. (1h.=0,45min.)

JÍZDY

AC

MP

SP

AS/AC

 

celkem

poč. hodin

2

5

12

8+1

 

11

AC- autocvičiště   MP - Minimální provoz,  SP - silniční provoz,  AS/AC- Sil. provoz + krizové situace, PVÚV - praktická údržba vozidla ,

zpět

 

 

Standartní výcvik - možnost uhradit kurzovné ve splátkách cena 9.900,-Kč

 Posluchači obdrží průkazku, kde se zapisují hodiny výcviku, ujeté km pro jeho kontrolu a na co má nárok podle zákona 247/2000 Sb.,
   - mají nárok na informace a odpovědi na dotazy,
  
- na teorii svážím na učebnu a rozvážím do středu města Liberce,
   - mají zapůjčené pomůcky ( učebnici, knižní testy, kompletní CD program AŠ +
      el.testy jako u zkoušek)
   - výuka teorie  se provádí přímo na vozidle, a projekci na učebně, 4x návštěva
     na učebně pro  výuku teorie po 2,5 hod. tj  celkem 9 hod.,
  
- Lze dojednat i jiné termíny dle dohody a vaši potřeby,
   - mají zajištěno školení první pomoci, kterou
hradí přímo školiteli ... 200,- Kč
    
( zajištěno smluvně),
   - v ceně výcviku je zahrnut i poplatek za závěrečnou zkoušku
    
mimo poplatek za zkoušku,který platíte na Magistrátu..700,- Kč

JÍZDY:
 
- Najíždění na jízdy a zpět ( do 8 km je v ceně výcviku - režie)
  - Začíná se  na autocvičišti a po zvládnutí základních úkonů se jezdí v
     provozu rozhoduje učitel,
  - V průměru na l,5 h. je stanoven limit 36 Km , které jsou v ceně za výcvik,
  - Kontrolujete sami na tachometru, skutečný stav najetých km je zapsán do
     průkazky o výcviku,
  - Celkem za výcvik 504 km. Nad 504 km se doplácí = počet  km x  17,- Kč,

  -
O vaši připravenosti k závěrečným zkouškám rozhoduji já po dohodě s vámi.
     ano chci jít k vám     e-mail nebo na mobil  603 454 18
                                                                       
 Děkuji za váš zájem a těším se na naši spolupráci

 zpět

 

 

Výcvik KOMFORT- možnost uhradit kurzovné ve splátkách 14.000,-Kč

Individuální přístup ,   dle vašich potřeb schopností .. 1- 1,5 měsíce.
Výuka probíhá v prostředí které si zvolíte (doma, na pracovišti, učebně AŠ atd.) používám notebook, projektor a CD programy. 
     - obdrží průkazku, kde se zapisují hodiny výcviku, ujeté km pro jeho         kontrolu podle zákona 247/2000 Sb.,
     - má nárok na informace a odpovědi na dotazy,
     - veškeré učební pomůcky zdarma,
     - výuka  PPV  se provádí přímo na vozidle, a projekci,
     - Minimálně 4x návštěva  pro  výuku teorie  celkem 10 hod.
     - mají zajištěno školení první pomoci ( zajištěno smluvně),
     - v ceně výcviku je zahrnut i poplatek za závěrečnou zkoušku,
        
 mimo poplatek co platíte na Magistrátu .. 700,-Kč

     Jízdy
     
- Najíždění na jízdy a zpět ( do 10 km je v ceně výcviku - režie)   do místa
    
 - Začíná se  na autocvičišti a po zvládnutí základních úkonů  se jezdí v
      - Dvě jízdy po cvičišti (tzv. výlety 1. Turnov,Žel.Brod,Jablonec a zpět,
        2. Frýdlant,Hejnice a Lbc.)

      - V průměru na l,5 h. je limit 41 Km , které jsou v ceně výcviku, najedete za
        výcvik 574 km.
      - jízda po dálnicí s rychlostí 130 km, průjezdnost zatáček, řazení, brždění
        motorem, reakce a atd.
      - Kontrolujete sami a zapsán do průkazky o výcviku, 
O vaši připravenosti k závěrečným zkouškám rozhoduji já po dohodě s vámi.
    ano chci jít k vám  e-mail nebo na mobil  603 454 18
                                                Děkuji za váš zájem a těším se na naši spolupráci

zpět

 

RYCHLOKUZR       možnost uhradit kurzovné ve splátkách 15.000,-Kč

Individuální přístup ,   dle vašich potřeb schopností .. 1- 1,5 měsíce.
Výuka probíhá na učebně AŠ  používám notebook, projektor a CD programy. 
        kontrolu podle zákona 247/2000 Sb.,
     - má nárok na informace a odpovědi na dotazy,
     - veškeré učební pomůcky zdarma,
     - výuka  PPV  se provádí přímo na vozidle, a projekci,
     - Minimálně 4x návštěva  pro  výuku teorie  celkem 10 hod.
     - mají zajištěno školení první pomoci ( zajištěno smluvně),
     - v ceně výcviku je zahrnut i poplatek za závěrečnou zkoušku,
        
 mimo poplatek co platíte na Magistrátu .. 700,-Kč

     Jízdy
     
- Najíždění na jízdy a zpět ( do 10 km je v ceně výcviku - režie)   do místa
    
 - Začíná se  na autocvičišti a po zvládnutí základních úkonů  se jezdí v
      - Dvě jízdy po cvičišti (tzv. výlety 1. Turnov,Žel.Brod,Jablonec a zpět,
        2. Frýdlant,Hejnice a Lbc.)

      - V průměru na l,5 h. je limit 41 Km , které jsou v ceně výcviku, najedete za
        výcvik 574 km.
      - jízda po dálnicí s rychlostí 130 km, průjezdnost zatáček, řazení, brždění
        motorem, reakce a atd.
      - Kontrolujete sami a zapsán do průkazky o výcviku, 
O vaši připravenosti k závěrečným zkouškám rozhoduji já po dohodě s vámi.
    ano chci jít k vám  e-mail nebo na mobil  603 454 18
                                                Děkuji za váš zájem a těším se na naši spolupráci

zpět

 

O Závěrečné zkoušce

Podle z.č. 247/2000 Sb. a p.v.  298/2006 Sb.  je provozovatel autoškoly je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku  přihlásit žadatele k závěrečné zkoušce pro získání řidičského oprávnění na Magistrátu města Liberec.
 
Platba posluchače AŠ za zkoušky na obcích s rozšířenou působností :  není v platbě za výcvik AŠ ... 700,- Kč a hradí se dopředu v pokladně na Magistrátu Liberec a předkládá se před zkouškami - komisaři.

Termíny určují komisaři na Magistrátu města Liberec,odbor dopravy. Následná zkouška z testů a jízdy může být i až za 14 dnů podle zákona. Tím se protáhne doba zkoušek a doba kdy nejezdíte. Zkoušky se provádí na Magistrátě města Liberec v jeho  prostorách

Závěrečná zkouška je zpravidla  v jednom dni a skládá se:
 
- zkouška z pravidel silničního provozu - elektronické testy  na  PC.
   
(
- elektronické testy je možno vyzkoušet  na CD půjčené  z mé autoškoly
   -  zkouška z praktické jízdy je prováděna v silničním  provozu ve městě 
    Při neprospění, další zkoušku(repro) opakovat nejdříve  za 5  pracovních dnů.


Pro dosažení prospěl/a/  z testů  je potřeba získat min. 46 - max.  50  bodů 
- zkoušky z  údržby vozidla   od 19.1.2013 se již neprovádí
- zkouška z praktické je v přímém silničním provozu ve městě a mimo
  něj v době 45 minut.
-
rozhoduje zkušební komisař. 

 zpět

 

Individuální výcvik podle zákona 247/2000 Sb.

abych se mohl ke každému posluchači plně věnovat a uplatňovat k němu individuální přístup.
Skupina  "B" zákon č. 247/2000 Sb. výtah pro skupinu B 

        § 18 Výuka a výcvik podle individuálního studijního plánu        úplné znění   z. 247/2000 Sb.

(2) Teoretickou přípravu si žadatel o řidičské oprávnění osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu stanoveném učební osnovou.
(3) Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny výuky stanovené učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění. Ve skupině může být maximálně 5 žáků.

(
4) Rozsah výcviku nesmí být nižší, než je počet vyučovacích hodin stanovený učební osnovou pro danou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění.

 INDIVIDUÁLNÍ  VÝUKA  A  VÝCVIK  skupina  "B" 

ŘO Počet hodin v předmětech výuky   teorie     tab. 1

 Celkem

 
PPV OUV TZBJ ZP OP  
 
 B 5 0 3 1 1 11
             
Vysvětlivky
PPV...... Výuka předpisů provozu vozidel     OUV..... udržba (pro B neplatí)  

TZBJ ..... Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy     ZP.........  zdravotní přípravy     OP............opakování a přezkoušení

ŘO

Počet hodin v předmětech výcviku   JÍZDY    tab. 2

 
 
 I etapa II etapa III etapa  
AC MP SP SP PVÚV

PVZP

   
B 2 5 12 9 2 4
Vysvětlivky
PV-ŘV  . . praktický výcvik v řízení vozidla    AC .  . autocvičiště    MP . . minimální provoz   SP . . . střední provoz
SP(AC) (AC) viz § 28 - 1 vyučovací hodina nácvik v rizikových situacích    PV-ÚV . . . praktický výcvik údržby vozidla
PV-ZP . . . praktický výcvik zdravotnické přípravy                                                        
zdroj: zákon 247/2000 Sb.             

zpět

JB
Děkuji za váš zájem a spolupráci
Výše uvedené odkazy  pro všeobecný výběr a informací. Na specializovaných stránkách
informace k dopravě,  přestupkům, zákonům, výcviku autoškoly  a další  podle  vašeho zájmu.
Návrat na obsah